Martin hemma från sitt utbytesår i Argentina

En mycket nöjd och glad Martin är nu åter från Argentina!

Idag stod vi förväntansfulla föräldrar på terminal 2 Arlanda och väntade på flyget från London. Efter kort väntan kom sonen ut fullastad med bagage!

Martin är MYCKET nöjd med sitt utbytes år! Han har haft ett fantastiskt år med en fantastisk familj!! Martin har till och med svårt för att hitta de svenska orden och har lärt sig spanska så att han nu läser böcker på spanska! Han har fått massor av vänner i Argentina och genom de andra utbytesstudenterna också vänner från många andra länder.

Martins argentinska mamma verkar helt fantastisk med ett stort varmt hjärta som tagit Martin till sig som en "extra son"!

Martins utbytesår i Sydamerika kommer att betyda så mycket och har gett honom erfarenheter och kunskaper som han aldrig skulle ha fått annars. Med andra ord ett minnet för livet!!!

Vi som familj är så nöjda med året som gått och med Er insats på Explorius!

Hela familjen i Västerås

Martin - Marianne och Stefan