Jämförelse med Classic High School

select high school jämföra

Hur skiljer sig Select High School från vårt program Classic High School?

Classic är det traditionella programmet som majoriteten av våra studenter väljer. På detta program är det värdfamiljen som väljer studenten och skolorna erbjuder en gratis skolplats.
Som student på detta program vet du inte vilket område eller vilken skola du kommer till. Classic är perfekt för dig som är ute efter den kulturella upplevelsen. Programmet erbjuds i alla våra värdländer förutom i Kanada.

Select är programmet för dig som vill få möjlighet att välja var och hur ditt utbytesår ska ske. Här kan du få de flesta av dina önskemål tillgodosedda, oavsett om det gäller skola,
skolämnen, aktiviteter eller geografiskt läge. Inom själva Selectprogrammet väljer du mellan olika typer av skolor; Public (kommunala skolor), Private (privatskolor) och Boarding Schools (internatskolor). Select-programmet erbjuds i USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.Select High School Classic High School
Kan jag välja delstat Ja
 Ja*
Kan jag välja stad  Ja
 Nej
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek
 Ja
 Nej
Efter utbytesåret är över, kan jag stanna kvar i USA för vidare studier?  Ja
 Nej
Kan jag lämna önskemål om att ta graduation?
 Ja
 Nej
Kan jag vara säker på att skolan erbjuder en viss sport eller aktivitet?
 Ja
 Nej
Kan jag bo i en värdfamilj?  Ja  Ja

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Select High School Classic High School
Kan jag välja delstat Ja
 Ja*
Kan jag välja stad  Ja
 Nej
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek
 Ja
 Nej
Efter utbytesåret är över, kan jag stanna kvar i USA för vidare studier?  Ja
 Nej
Kan jag lämna önskemål om att ta graduation?
 Ja
 Nej
Kan jag vara säker på att skolan erbjuder en viss sport eller aktivitet?
 Ja
 Nej
Kan jag bo i en värdfamilj?  Ja  Ja

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Select High School Classic High School
Kan jag välja delstat Ja
 Ja*
Kan jag välja stad  Ja
 Nej
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek
 Ja
 Nej
Efter utbytesåret är över, kan jag stanna kvar i USA för vidare studier?  Ja
 Nej
Kan jag lämna önskemål om att ta graduation?
 Ja
 Nej
Kan jag vara säker på att skolan erbjuder en viss sport eller aktivitet?
 Ja
 Nej
Kan jag bo i en värdfamilj?  Ja  Ja

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Select High School Classic High School
Kan jag välja delstat Ja
 Ja*
Kan jag välja stad  Ja
 Nej
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek
 Ja
 Nej
Efter utbytesåret är över, kan jag stanna kvar i USA för vidare studier?  Ja
 Nej
Kan jag lämna önskemål om att ta graduation?
 Ja
 Nej
Kan jag vara säker på att skolan erbjuder en viss sport eller aktivitet?
 Ja
 Nej
Kan jag bo i en värdfamilj?  Ja  Ja

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Select High School Classic High School
Kan jag välja delstat Ja
 Ja*
Kan jag välja stad  Ja
 Nej
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek
 Ja
 Nej
Efter utbytesåret är över, kan jag stanna kvar i USA för vidare studier?  Ja
 Nej
Kan jag lämna önskemål om att ta graduation?
 Ja
 Nej
Kan jag vara säker på att skolan erbjuder en viss sport eller aktivitet?
 Ja
 Nej
Kan jag bo i en värdfamilj?  Ja  Ja

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.

  
  
  
  
  
  
  
  
  


Table

This table shows data...

 Möjligheter  Classic  Select  
 Personlig kontaktperson  Ja Ja
 Soft Landing Camp i New York Ja Ja
Kan jag välja delstat? Ja
 Ja
Kan jag välja stad? Ej garanti, läs mer här>>  Ja
Kan jag välja en skola i en storstad eller en skola av viss storlek? Nej  Ja
Kan jag välja en skola utefter sport/aktivitet/ämne? Nej  Ja
Kan jag stanna kvar i USA för vidare studier? Nej  Ja
Kan jag lämna önskemål om att ta examen/graduation?
Nej
 Ja
Kan jag bo i värdfamilj? Ja  Ja
 Får värdfamiljen betalt? Nej Ja
Kan jag bo på campus/boarding school? Nej Ja 

* Önskemål om specifik delstat kan göras på Classic-programmet till USA, det är dock ingen garanti. Läs mer om att önska område på Classic här.