Information angående Coronaviruset (COVID-19)

Vi lär oss mer och mer om Coronaviruset för varje dag som går. På denna sida kommer du att hitta kontinuerliga uppdateringar kring nyheter som berör studenter som ska åka på utbytesår hösten 2020.

Tillsammans med våra kollegor runt om i världen arbetar vi på Explorius i Sverige för att förbereda och säkerställa att våra studenter på ett säkert sätt ska kunna börja sitt utbytesäventyr i höst. Vi tar del av information och rekommendationer som kommer från lokala myndigheter i respektive värdländer. Vi är också i kontakt med UD för att få uppdateringar om den aktuella situationen.

Våra studenters säkerhet är alltid av högsta prioritet, vi kommer inte att låta några resor ske utan att vi först säkerhetsställt att våra värdländer är redo att ta emot utbytesstudenter. Det ska kännas kul och spännande att åka på utbytesår och inte vara förenat med oro.

Nedan kan du läsa om nuvarande situation i USA. Vi kommer att fylla på med fler länder löpande.

Senast uppdaterad 15 maj 2020

Hur är den nuvarande situationen i USA?

Den här veckan har Department of State, det organ som ansvarar för utbytesverksamhet i USA, bekräftat att programmet och förberedelser för dessa fortsätter som planerat.

Vi förväntar oss att flera skolor kommer att öppna senare än vanligt men det är ett beslut som kan skilja sig från delstat till delstat. Det finns ett enormt socialt, politiskt och ekonomiskt tryck för att öppna skolorna så snart som möjligt men delstaterna är också fast beslutna att göra det på ett sätt som säkerställer säkerheten i skolan.

Vi förväntar oss också att det, precis som i skolor i Sverige och övriga världen, kan ske förändringar i de amerikanska skolorna vad gäller nya rutiner. Studenter kanske kan behöva bära ansiktsmask och social distansering kommer troligtvis att fortsatt vara något som behövs tas hänsyn till. Men skolorna kommer att vara öppna!

I USA skiljer sig skolornas startdatum åt och ditt avresedatum beror på när just din skola börjar. Tidigare år har vi haft gruppavgångar från juli in i september. Eftersom vi förväntar oss att flera av skolorna öppnar senare tror vi att majoriteten av årets avgångar kommer att ske i slutet av augusti/början av september.

Vad gäller värdfamiljer så är intresset för att ta emot utbytesstudenter minst lika stort som tidigare år. Flera av er har redan fått värdfamilj och många placeringar är på gång! Faktum är att vi har lika stort antal placeringar klara i år som förra året vid den här tiden på året.

Visum

Alla våra studenter reser till USA med antingen ett J-1 visum (Classic-programmet) eller ett F-1 visum (Select-programmet). Båda dessa visum tillhör kategorin ”non-immigrant visa” och eventuella restriktioner för immigrantvisum gäller alltså inte för våra program.

USAs ambassad kommer enligt uppgift att öppna upp för visumintervjuer i mitten av juni. Du kan inte ansöka om visum förrän du fått ditt visumunderlag från Explorius som beräknas komma i början av juni.

Vad händer om det inte är möjligt att resa i höst? Om gränserna är stängda eller om det finns en avrådan från UD att genomföra utbytesprogram?

Om det vid tidpunkt för avresa inte är möjligt att resa på grund av stängda gränser och/eller reserestriktioner, erbjuder Explorius flexibla alternativ:

  1. Möjlighet att välja att åka till ett annat land/region.
  2. Möjlighet att skjuta upp programmet till januari eller hösten 2021
  3. Möjlighet att få 100% av programavgiften återbetald i det fall det vid tiden för avresa inte är möjligt att resa på grund av stängda gränser och/eller restriktioner. Om exempelvis UD avråder studenter på utbytesprogram från icke-nödvändiga resor till USA med anledning av att studenternas säkerhet skulle vara i fara, återbetalas programavgiften.

Gäller försäkringen för COVID-19?

Ja. Den försäkring som erbjuds via Explorius täcker olycksfall och sjukdomar, inklusive de relaterade till COVID-19.

Hur kommer en möjlig andra våg av COVID-19 att hanteras i USA?

Under de senaste månaderna har det kommit information om hur COVID sprider sig, vilka som är mest sårbara och vilka faktorer som är effektiva för att hantera det och hur vi alla måste anpassa oss till det ”nya normala”. Vid en eventuell ny våg av COVID-19 är det troligt att det i sådana fall påverkar utbytesåret tillfälligt och lokalt. Vid en eventuell lock-down kommer Explorius inte att ”skicka hem” några studenter såvida det inte är ett myndighetsbeslut.

Finns det ett sista datum där Explorius beslutar om programmen kommer att genomföras?

I nuläget arbetar vi för att programmen ska kunna fortgå hösten 2020. Fram tills dess att det eventuellt skulle stå klart till 100% att utbytesåret inte kan genomföras med anledning av restriktioner eller andra utomstående faktorer, kommer Explorius att arbeta för att säkerhetsställa att studenterna kommer iväg. Om vi får information som innebär att det inte går att resa, kommer vi förstås omgående att informera er.

Vi återkommer med mer information när vi får uppdateringar från våra kollegor USA eller myndigheter i Sverige.

Har du fler frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss