Generell information


Utbytesår - vad är det?
Som utbytesstudent pluggar och bor du utomlands under en eller två terminer. Under utbytesåret bor du i en värdfamilj och går i skolan samtidigt som du får ta del av en helt ny kultur, lär dig ett nytt språk och får uppleva världen från ett nytt perspektiv. Ta steget och få nya vänner och kontakter över hela världen!

Hur väljs värdfamiljerna ut?
Värdfamiljerna får ansöka om att bli värdfamilj och går igenom en liknande ansökningsprocedur som studenterna gör. Explorius partner går noggrant igenom ansökan och en lokal representant från organisationen i värdlandet besöker familjen och intervjuar hela familjen i deras hem. Ett utdrag ur brottsregistret görs på samtliga familjemedlemmar som är 18 år och över. Man tar också referenser och om familjen bedöms lämplig antas de till programmet. 

Hur hittar vi skolor?
I vårt klassiska High School-program är det den lokala kontaktpersonen som kontaktar skolan närmast värdfamiljen. Vanligtvis får utbytesstudenten en skolplats vid en offentlig skola i värdfamiljens skoldistrikt, men det kan hända att värdfamiljen föreslår en annan skola för eleven om deras egna barn går på denna skola. En utbytesstudent som blir tilldelad en plats i en skola i utbyteslandet är förväntad att följa undervisningen som den är och att den inte är i behov av specialundervisning eller extra vägledning från lärarna utom den vanliga undervisningen. Om utbytesstudenter får möjlighet till att genomföra graduation är upp till skolan.

I vårt Select High School-program säkras skolplatsen först, i linje med studentens önskan om belägenhet, ämnesval, aktiviteter och/eller graduation. När skolan har bekräftat skolplats till Select High School-studenten, börjar den lokala kontaktpersonens arbete med att hitta en passande värdfamilj i det valda området.

Vem är den lokala kontaktpersonen?

Vi jobbar antingen via vår systerorganisation eller via en utvald partner i värdlandet. Den lokala organisationen har etablerade nätverk med ett nationellt huvudkontor, regionala ledare och lokala kontaktpersoner. Den lokala kontaktpersonen är studentens närmaste kontakt till den lokala utvecklingsorganisationen, men studenten är alltid välkommen till att kontakta det nationella huvudkontoret eller den regionala ledaren. Utbytesstudenten kommer ta emot all kontaktinformation för dessa föra avresa till värdlandet.


Vilka regelverk följer ni?
Explorius följer Konsumentverkets regler och riktlinjer gällande internationella ungdomsutbyten. Överenskommelsen om internationella ungdomsutbyten reglerar organisationens skyldigheter vad gäller till exempel värdfamiljsplaceringar. Här hittar du också information om avbeställningsregler.

Resegaranti

Explorius ställer resegaranti till Kammarkollegiet vilket är en trygghet för dig som reser med oss. Vill du veta mer om resegarantin och hur den fungerar finner rel="noopener noreferrer" du alla fakta på Kammarkolligets hemsida. Tveka inte att höra av er med ytterligare frågor!Du är självklart även välkommen att kontakta oss på telefon 08-411 23 30 eller skicka ett meddelande.