Skolan på IrlandSkolan på Irland liknar den i Storbritannien. 

Skolan har tre terminer och håller en hög akademisk nivå. Några av ämnena är obligatoriska och andra kan du fritt välja utifrån vad skolan har att erbjuda, så du kommer nog få ett roligt och varierande schema.


Irland anses ha en av världens bästa skolor på gymnasienivå.
Utländska elever som väljer att studera hela eller delar av sin gymnasietid i Irland får en mycket bra bas för sortsatta eftergymnasiala studier i hela världen. Slutproven i Irland som kallas ”Leaving Certificate” är internationellt erkända i de flesta länder.

Skolåret
Skolåret löper från september till juli.

Läsårsuppdelning och slutprov
Den så kallade “Secondary School Cycle” på Irland är sexårig uppdelad i två olika delar, Junior och Senior. Man går så kallad Junior Cycle under en treårsperiod från 12 till 15 års ålder. I slutet av perioden sitter man slutprov genom ”Junior Certificates”. Därefter flyttar man över till ”Senior Cycle” som inleds med ett så kallat ”Transition Year”. Detta är ett år med något lägre akademiska krav samt i de flesta fall även ett inslag av praktik. Detta år kan behövas då förberedelserna för slutproven i Senior Cycle efter nästkommande två års studier då dessa ofta är mycket krävande. I slutet av Senior Cycle vid ca 18 års ålder tar man så Leaving Certificate vilket är det sista slutprovet som man söker till Universitet på. Utländska elever som kommer till Irland för att studenra under ett år på gymnasienivå väljer ofta att ta del av ett Transition Year då detta innebär en mindre akademisk period då man för utrymme för fler kulturella upplevelser och aktiviteter.

Skolveckan
I irländska skolor är klasserna ofta mindre än vad vi är vana vid i Sverige. Generellt sätt går det en lärare på ca 17 elever. Man går i skolan måndag till fredag mellan ca 08:45 och 15:45.

Skolämnen
Läroplanen i irländska skolor fastställs av Utbildningsministeriet och är densamma för såväl private som statliga skolor. Obligatoriska ämnen för samtliga elever är Engelska och Matematik samt traditionella språkstudier i Iriska (gäller ej utländska elever). Till dessa förhållandevis få ämnen läggs ett antal självvalda ämnen till.

Följande ämnen är vanliga i irländska gymnasieskolor:
Främmande språk och då ofta Tyska, Franska, Spanska och Italienska
Kemi & Biologi
Geografi & Historia
Fysik & Teknik
Ekonomi

Aktiviteter i skolan
Skolorna på Irland liknar de skolor vi är vana vid I Norden på så sätt att de ofta fokuserar på det rent akademiska och inte erbjuder många så kallade “extra-curricular activities” vilket är aktiviteter, främst idrott, som erbjuds I skolans regi utanför det ordinarie schemat. Ofta erbjuder man en del alternativ dock och då främst sport i form av fotbll och till exempel rugby. Elever som är intresserade av till exempel konst och musik eller drama har ofta möjlighet att studera dessa som del av det ordinarie schemat.

Övrigt
Skoluniformer är vanliga på Irland och detta gäller för både privata och statliga skolor. Det är inte alla skolor som har krav på uniform men för att vara på den säkra sidan bör man som utländsk elev förbereda sig på att så kommer vara fallet. Uniformen ingår inte i programavgiften och är något du får bekosta själv.
Close
Tack för ditt intresse! Någon av oss på Explorius kommer att återkomma till dig med information så snart som möjligt. Uppgifterna som du har fyllt i kommer att sparas säkert hos oss och inte delas med andra parter. Vi kommer att skicka uppdateringar, nyheter och specialerbjudanden etc. till mejladressen du angivit. Vänligen välj nedan om du samtycker till att ta del av våra utskick.