Skolan i TysklandTyskarna studerar flera ämnen i skolan, de flesta av dessa är obligatoriska. 
Det finns bara några få valfria ämnen. Det är vanligt med projektarbete, både självständiga och i grupper. Du går i skola måndag till fredag mellan klockan åtta och två ungefär. Ibland slutar du tidigare och har i gengäld mer läxor. Du får välja en av följande inriktningar: språk, litteratur och konst, samhällsvetenskap eller matematik och naturvetenskap. Utöver detta väljer du till ett antal frivilliga ämnen som passar ditt intresse och din personlighet. I många avseenden är det tyska gymnasiet väldigt likt det svenska. Beroende på var du bor så kan du bli placerad i både en mindre och en större skola.

Livet på skolan

Liksom i många andra länder erbjuder skolan även aktiviteter efter skoltid i form av sport- eller hobbyklubbar. Eftersom vädret växlar med årstiderna skiftar också typen av aktiviteter säsongsvis. Det finns även gott om aktiviteter utanför skolan, ifall det är så att inga aktiviteter anordnas på just din skola. Lärarna är lätta att komma i kontakt med men upplevs ibland som lite formella. De tilltalas naturligtvis med ”Sie”, och inte ”Du”! De uppmanar studenterna att vara aktiva på lektionerna och tänka kreativt istället för att enbart memorera skolmaterialet. Lärarna umgås mer sällan med sina elever efter skoltid.

Skolsystemet i Tyskland
Det tyska skolsystemet är indelat i 12 årskurser. På gymnasiet går man de tre sista årskurserna (åk 1, 2 och 3). Våra studenter placeras i alla årskurserna beroende på ålder, akademisk bakgrund och skolans policy. Alla gymnasier har två terminer och skolåret börjar i augusti/september och slutar i juni. Examen i Tyskland heter Das Abitur, och upplevs av många elever som mycket svår. Som utbytesstudent behöver man dock inte ta slutexamen.
Close
Tack för ditt intresse! Någon av oss på Explorius kommer att återkomma till dig med information så snart som möjligt. Uppgifterna som du har fyllt i kommer att sparas säkert hos oss och inte delas med andra parter. Vi kommer att skicka uppdateringar, nyheter och specialerbjudanden etc. till mejladressen du angivit. Vänligen välj nedan om du samtycker till att ta del av våra utskick.