Glädjen i att vidga sina vyerAtt vidga sina vyer och öppna ögonen för kulturella skillnader och likheter är viktigt i dagens samhälle. Utbyteselever ger skolor och elever möjlighet att möta andra traditioner och kulturer.

Det har varit ett väldigt spännande möte på skolan mellan utbyteselevens inställning till studier, läxor och disciplin och de svenska elevernas. Klassrummet och korridoren har fyllts av reflektioner kring bemötande och relationer mellan elever och lärare.

Det svenska ledarskapet, där relationen är central har varit något nytt för Silvia och hon har kunnat sätta ord på skillnaden mellan de italienska och svenska lärarnas stil. Likväl har hennes klasskamrater kunnat reflektera över hur studieambition kan se olika ut och hur den kan påverka studiedisciplinen.

Fria Läroverken i Kalmar är väldigt stolta över att ha tagit emot Silvia och den resa hon gjort tillsammans med oss. Silvia har varit, och är, ett positivt inslag i skolans vardag. Hennes närvaro har bidragit till den öppna och kamratliga stämningen på skolan. Silvia har varit ett mycket positivt inslag i skolans vardag. En glad elev som lärt sig flytande svenska och som visat ett öppet och hjärtligt intresse för det samhälle hon hamnat i.

Som skola har vi bara positiva ord att säga om den här erfarenheten. Silvia kommer alltid att vara välkommen tillbaka till oss.

Antonio Rizzardi
Biträdande rektor Fria Läroverken i Kalmar

Italienska utbyteseleven Silvia gick på den svenska skolan Fria Läroverken i Kalmar. Är du och din familj intresserade av att veta hur det funkar att bli värdfamilj? Med oss på Explorius kan du ta emot utbyteselever från hela världen!

Möt utbyteseleverna