En skolas perspektiv på utbyteseleverUtbyteselevens betydelse för svenska studenter

Utbytena betyder mycket för att skapa vänskapsband mellan ungdomar. Eleverna i HU3 tog emot en utbyteselev från Italien när de gick i tvåan. Det första de nämner när jag frågar dem är att det är kul att ha en vän i Italien. Året efter den italienska elevens Sverigevistelse när HU3 var på studieresa i Rom, reste han också till Rom för att träffa dem. Numera håller de kontakten utan skolans inblandning och troligtvis kommer de att fortsätta följa varandra upp i vuxen ålder.

Språkundervisning i italienska

Eftersom flera av eleverna i HU3 läser italienska berättar de också hur givande det var att ha en riktig italienare på lektionerna. Han hjälpte dem med uttal redan från första dagen och ju mer svenska han lärde sig, ju mer kunde han stötta dem i deras kamp för att bemästra det italienska språkets alla finesser. Han tipsade även läraren om nyutkomna böcker och filmer.

Vikten av kulturella utbyten

Att få in en person från en annan kultur än den egna i sin vardag, öppnar också upp för samtal kring kulturella likheter och skillnader. Eleverna görs medvetna om att det svenska sättet att se på saker kanske inte är det enda eller det bästa.

Skrivet av gymnasiechefen, Markus, på Ängelholms Gymnasieskola

Är du intresserad av att välkomna en utbyteselev i din vardag? Läs mer om hur det fungerar att vara värdfamilj.

Möt utbyteseleverna