Förverkliga din dröm


Visste du att det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom är att ge människor möjlighet till en bättre framtid genom utbildning?

Tillsammans med våra partnerorganisationer sponsrar vi därför studenter i Gambia genom vår ideella organisation AiDucatius. Det betyder att för varje elev som reser med Explorius, erhåller en student från Gambia ett stipendium för ett akademiskt år.

Aid + Education = AiDucatius Foundation!

Vart kom idén om one-to-one-sponsringen ifrån? 

Vi har länge velat göra något för de ungdomar som själva inte har möjlighet att få en ordentlig utbildning, ännu mindre ett utbytesår. Explorius började med att hjälpa med byggandet av ett bibliotek i Gambia. Det var en bra början, dock strävade vi efter något mer och större. Kort därefter, i brist på inspiration, så läste en anställd på Explorius en artikel om en amerikansk entreprenör som sålde skor online. För varje såld produkt så donerade entreprenören ett par av hans egna skor. Där och då började idén om hur Explorius skulle sponsra till en bättre framtid.

Vad lär utbytesstudenten från One-to-One-modellen?

Majoriteten av dagens utbytesstudenter både kommer ifrån och åker till länder med hög levnadsstandard och med ett hållbart välfärdssystem där utbildning är en självklarhet. Utbytesstudenten kommer under sitt utbytesår att uppleva ett helt fantastiskt, men också tufft, år i ett helt främmande land. Samtidigt vill vi på Explorius vidga våra studenters perspektiv och göra de bekanta med svåra situationer som andra ungdomar har runtom i världen. Vi vill öka utbytesstudentens medvetenhet om hur globalisering kan bidra till en bättre och mer öppen värld. Vi tror att kombinationen av erfarenheter från sitt utbytesår tillsammans med en ökad medvetenhet om svåra situationer i världen gör studenten till en mer mogen och omhändertagande världsinvånare. 


Här kan du läsa ett utdrag från AiDucatius egen hemsida:
"Vi bryr oss om barn. Vi tror att alla barn har rätt till ett säkert liv och ett liv utan fattigdom, oavsett om de bor i Europa, Nordamerika eller Afrika.

Vårt mål är att bekämpa fattigdom med utbildning. Genom utbildning kan barnen ha färdigheter som gör det möjligt för dem att söka arbete när de växer upp. Att få lön ger människor möjlighet att köpa de varor som behövs för att ha ett bra liv; mat och vatten. Arbetet utgör grunden för ett modernt och demokratiskt samhälle. Många positiva kortsiktiga och långsiktiga resultat härrör från utbildning.

Genom att betala för undervisning, tentor, skolböcker, uniformer och skor ger vi mer än 1 450 barn i Afrika och Sydamerika möjlighet att gå till skolan.


Close
Tack för ditt intresse av Explorius Sverige! Explorius Sverige är en del av Educatius Group AB som består av flera internationella organisationer som arbetar för kulturella utbyten bland studenter.

Vi tar din rätt till privatliv på allvar, och ger dig möjligheten att kontrollera hur vi kommunicerar med dig. Du bestämmer själv hur vi ska använda dina uppgifter. Klicka i JA/NEJ nedan:

"Vissa fält i formulärat är obligatoriska, fyll i dessa och testa igen."