Integritetspolicy

Genom att du lämnar dina personuppgifter på den här webbplatsen godkänner du att Explorius registrerar och lagrar nämnda uppgifter i våra system. Detta gör vi för att kunna ge dig den service du förväntar dig och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

Explorius kan komma att dela med sig av dina uppgifter till viss tredje part, till exempel våra samarbetsorganisationer i utlandet. De uppgifter som delas används bland annat till att hitta värdfamiljer, skolor, universitet osv. Vi kommer alltid att sträva efter att behandla dina uppgifter så internt som möjligt för att skydda din integritet.

Du har enligt Personuppgiftslagen (PuL) rätt att begära ett utdrag av de uppgifter vi har om dig. Utdraget kan göras kostnadsfritt en gång om året. Begäran ska vara Explorius tillhanda skriftligen, samt vara undertecknad av dig.